• Bản tin năng lượng số 18/2022

    08:00 | 16/05/2022

    Chương trình chuyển đổi năng lượng bền vững Việt Nam - EU với khoản viện trợ ODA không hoàn lại trị giá 142 triệu Euro khẳng định sự hợp tác chặt chẽ và cam kết lâu dài của EU cho mục tiêu chuyển đổi năng lượng bền vững của Việt Nam hướng đến phát thải bằng 0 vào năm 2050.

  • EU tiếp tục hỗ trợ Việt Nam chuyển đổi năng lượng bền vững

    09:59 | 13/05/2022

    Chương trình chuyển đổi năng lượng bền vững Việt Nam - EU với khoản viện trợ ODA không hoàn lại trị giá 142 triệu Euro khẳng định sự hợp tác chặt chẽ và cam kết lâu dài của EU cho mục tiêu chuyển đổi năng lượng bền vững của Việt Nam hướng đến phát thải bằng 0 vào năm 2050.