• Doanh nghiệp còn thờ ơ với thành phố thông minh

    15:12 | 26/12/2019

    Ngày 25/12, tại hội thảo Doanh nghiệp, doanh nhân với Cách mạng công nghiệp (CMCN) 4.0, chia sẻ về thành phố thông minh theo tiêu chuẩn phát triển bền vững của ISO 37122, Thạc sĩ Đỗ Văn Hưng nhấn mạnh, nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp về thành phố thông minh, CMCN 4.0 vẫn còn hạn chế. 79% doanh...

  • Thí điểm chuyển đổi số trong sản xuất công nghiệp ở 15 doanh nghiệp

    14:43 | 05/11/2019

    Sáng ngày 5/11/2019, Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo kỹ thuật với chủ đề “Đánh giá mức độ sẵn sàng và Xây dựng lộ trình chuyển đổi số tại doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trong Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4”.