• Ấn Độ có trữ lượng than dồi dào cho ngành điện

    22:40 | 10/10/2021

    NLSVN - Theo Bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường, Ấn Độ có trữ lượng than dồi dào để đáp ứng nhu cầu của ngành điện. Tuyên bố này được đưa ra sau một ngày, khi Lãnh đạo Delhi cho biết tình trạng thiếu nhiên liệu, có nghĩa là thủ đô Ấn Độ có thể đối mặt với một cuộc khủng hoảng năng lượng.