• Phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn

    14:47 | 23/11/2022

    Ngày 22/11, Cục Công nghiệp công nghệ thông tin và truyền thông, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp tổ chức hội thảo với chủ đề “Doanh nghiệp công nghệ số thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn”.