• Đà Nẵng giải quyết triệt để điểm nóng ô nhiễm môi trường

    11:40 | 05/09/2019

    Đà Nẵng lên kế hoạch giải quyết triệt để ô nhiễm môi trường đối với điểm nóng môi trường; từng bước kiểm soát chất lượng nước thải sau xử lý các trạm xử lý nước thải đô thị khu công nghiệp, khu công nghệ cao, chất lượng môi trường biển và nước mặt của TP.