• Đầu tư điện gió trong bối cảnh mới

    16:10 | 08/12/2021

    Tọa đàm “Đầu tư điện gió trong bối cảnh mới” diễn ra vào ngày 8/12 nhằm tạo diễn đàn thảo luận và trao đổi kinh nghiệm thực tiễn về những giải pháp tháo gỡ vướng mắc cho các dự án điện gió.