• Tỉnh Đắk Nông phát triển đô thị thông minh

    09:33 | 22/07/2022

    UBND tỉnh Đắk Nông vừa ban hành Quyết định số 1153/QĐ-UBND ngày 18/7/2022 phê duyệt Đề án phát triển đô thị thông minh tỉnh Đắk Nông đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.