• Bản tin môi trường số 22/2021

    10:30 | 22/11/2021

    Tại Diễn đàn Biển ASEAN (AMF) lần thứ 11 và Diễn đàn Biển ASEAN mở rộng (EAMF) lần thứ 9, đại diện các nước ASEAN và nhiều đối tác, chuyên gia, học giả uy tín đã cùng thảo luận chung về giữ vững an ninh, an toàn môi trường biển Đông.