• Bản tin năng lượng số 10/2024

    08:00 | 25/03/2024

    Theo Chủ tịch Hiệp hội thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam (Amcham), một trong các nhu cầu chính của tất cả doanh nghiệp hay bất kỳ nhà đầu tư trong tương lai là sự ổn định của nguồn cung cấp năng lượng và khả năng tiếp cận năng lượng tái tạo ngay lập tức.

  • Quan tâm đến vấn đề môi trường trong phát triển kinh tế doanh nghiệp

    16:17 | 20/03/2023

    Tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF) vừa diễn ra tại Hà Nội, đại diện Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), các hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam đã nêu ý kiến về các vấn đề môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu trong phát triển kinh tế.