• Góp phần thúc đẩy thị trường đầu tư tiết kiệm năng lượng

    14:47 | 05/05/2022

    Dự án Thúc đẩy tiết kiệm năng lượng trong các ngành công nghiệp Việt Nam - dự án VSUEE hướng tới tạo điều kiện cho các bên tham gia đẩy mạnh hoạt động cấp vốn và thực hiện vay vốn đầu tư tiết kiệm năng lượng, từ đó thúc đẩy thị trường đầu tư tiết kiệm năng lượng...