• PV GAS trao đổi về cơ hội hợp tác với đối tác Ấn Độ

    10:43 | 13/04/2022

    Lãnh đạo Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) vừa trao đổi, thảo luận về cơ hội hợp tác các dịch vụ liên quan đến khí và LNG với lãnh đạo Tổng công ty Thăm dò và Khai thác Dầu Khí Essar (Essar Oil & Gas Exploration and Production Limited/Essar E&P) của Ấn Độ.