• Bản tin năng lượng số 3/2024

    08:00 | 22/01/2024

    Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) ghi nhận sự tăng trưởng về nhu cầu năng lượng sạch từ các công ty tiêu thụ điện, đặc biệt là các công ty quốc tế quy mô lớn đã thành lập hoặc đang tìm cách đặt cơ sở tại Việt Nam và đang tìm kiếm nguồn năng lượng sạch cho doanh nghiệp của mình.