• Khánh Hòa: Nhiều hồ chứa nước xuống cấp

    08:44 | 16/10/2021

    NLSVN - Thời gian gần đây, khu vực thượng nguồn hồ Đá Bàn (thị xã Ninh Hòa) có mưa nhiều, hồ chứa tranh thủ tích nước để phục vụ sản xuất cho năm 2022 và đã đạt 50% dung tích. Tuy nhiên, mái hạ lưu đập hồ chứa này xuất hiện cả trăm hố sụp lún lớn nhỏ đe dọa trực tiếp đến an toàn hồ chứa.