• Ra mắt Mạng lưới kinh tế tuần hoàn Việt Nam

    16:16 | 28/06/2022

    Ngày 28/6, trong khuôn khổ hội nghị Khởi động xây dựng Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện kinh tế tuần hoàn của Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) ra mắt Mạng lưới kinh tế tuần hoàn Việt Nam.