• Nấu ăn bằng củi có thể gây hại cho phổi

    15:40 | 26/11/2020

    Theo một nghiên cứu được trình bày trong cuộc họp hàng năm của Hiệp hội Phóng xạ Bắc Mỹ (RSNA), những người nấu ăn bằng nhiên liệu sinh khối như củi, gỗ có nguy cơ cao bị tổn thương phổi do phải hít thở trong không khí có nồng độ chất ô nhiễm và độc tố nguy hiểm.