• Ngày Nhà vệ sinh thế giới 2021

    17:14 | 18/11/2021

    Ngày 19/11, tại trụ sở Liên Hợp Quốc (New York) sẽ diễn ra Ngày Nhà vệ sinh thế giới 2021. Việt Nam là một trong số nhiều quốc gia hưởng ứng sự kiện trên.