• Phê duyệt Quy hoạch phòng, chống thiên tai và thủy lợi

    18:56 | 15/07/2023

    Mới đây, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký Quyết định số 847/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch phòng, chống thiên tai và thủy lợi thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

  • Bản tin môi trường số 7/2023

    10:50 | 20/02/2023

    Mới đây, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã chủ trì phiên họp của Hội đồng thẩm định Quy hoạch phòng, chống thiên tai và thủy lợi thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.