• Bản tin môi trường số 23/2021

    09:50 | 29/11/2021

    Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 1970/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển ngành khí tượng thủy văn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.