• Bình Định dành hơn 600 ha đất để phát triển 41 cụm công nghiệp

    08:43 | 27/10/2021

    UBND tỉnh Bình Định vừa thông qua Quyết định 4180/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án bố trí quỹ đất để hình thành, phát triển cụm công nghiệp; khu chế biến nông, lâm, thủy, hải sản tập trung cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bình Định giai đoạn 2020 - 2025. Trong đó, dự kiến đầu tư xây dựng 41 cụm công...