• TKV sẵn sàng phương án phục vụ sản xuất điện cho năm 2022

    21:42 | 04/12/2021

    Một trong những nội dung làm việc tại cuộc gặp giữa hai bên, Tập đoàn than - khoáng sản Việt Nam và Tập đoàn điện lực Việt Nam, hai bên thống nhất về kế hoạch cung ứng nhiên liệu cho sản xuất năm 2022.

  • TKV: Quyết tâm thực hiện mô hình tăng trưởng xanh,

    13:06 | 13/08/2021

    Không chỉ tập trung triển khai các phương án bảo vệ môi trường cấp bách tại những vị trí xung yếu trên, Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã nỗ lực đầu tư, quyết tâm đổi mới, gắn phát triển sản xuất với nhiệm vụ bảo vệ môi trường, trong đó nổi bật là triển khai đề án Bảo vệ cấp...