• EVNNPT tọa đàm với người lao động

    10:51 | 16/05/2022

    Ngày 14/5, tại Ninh Thuận, Công đoàn Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) tổ chức tọa đàm Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2022.

  • EVNNPT tọa đàm với người lao động

    10:51 | 16/05/2022

    Ngày 14/5, tại Ninh Thuận, Công đoàn Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) tổ chức tọa đàm Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2022.