• Tối ưu hoá Tổ hợp Than - Điện Na Dương

    15:09 | 24/08/2020

    Mới đây, Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản (TKV) Đặng Thanh Hải đã cùng đoàn công tác Tập đoàn làm việc với Công ty than Na Dương và Công ty Nhiệt điện Na Dương tại Lạng Sơn.