• Triển lãm Quốc tế hàng không Việt Nam

    15:06 | 14/09/2022

    Triển lãm Quốc tế hàng không Việt Nam - VIAE 2022 được tổ chức nhằm thúc đẩy sự giao thương, liên kết kỹ thuật, dịch vụ giữa ngành hàng không Việt Nam với ngành hàng không các nước trên thế giới trong những năm tới.