• Ứng dụng công nghệ trong nghiệm thu các đường dây truyền tải điện mới

    15:58 | 21/07/2022

    Để đảm bảo thuận lợi cho công tác nghiệm thu đóng điện đường dây mới và vận hành an toàn đường dây, Truyền tải điện Đắk Lắk (thuộc Công ty Truyền tải điện 3 - PTC3) đã triển khai lắp camera giám sát tại các vị trí nằm gần đường dây đang thi công, ứng dụng UAV chụp ảnh thi công tiếp địa, nghiệm thu...