• Phát động Giải Báo chí về “Giảm ô nhiễm nhựa đại dương”

    10:50 | 10/10/2021

    Tại Hà Nội, Ban Quản lý dự án về “Giảm thiểu rác thải nhựa đại dương” tại Việt Nam, Tổ chức Quốc tế về bảo tồn thiên nhiên tại Việt Nam (WWF Việt Nam), Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) Việt Nam vừa cùng phối hợp tổ chức Lễ phát động Giải Báo chí về “Giảm ô nhiễm nhựa đại dương”.