• Vật liệu xây không nung giúp tiết kiệm 900 nghìn tấn than

    10:37 | 19/06/2019

    Theo Vụ Vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng tính toán, hàng năm, chúng ta tiết kiệm được hơn 9 triệu m3 đất sét, hơn 900 nghìn tấn than và giảm thải hơn 3 triệu tấn CO2 ra môi trường nhờ phát triển vật liệu xây không nung (VLXKN).