• Việt Nam hướng tới nền kinh tế xanh, phát triển bền vững

    10:30 | 11/04/2024

    Ngày 10/4, diễn đàn Nhịp cầu phát triển Việt Nam 2024 (Vietnam Connect Forum) lần thứ 4 diễn ra tại Hải Phòng với chủ đề “Việt Nam hướng tới nền kinh tế xanh, bền vững: Từ chiến lược, chính sách của Chính phủ tới các sáng kiến, giải pháp của địa phương và doanh nghiệp”.