• Đảm bảo an ninh nguồn nước cho đồng bằng sông Hồng

    08:45 | 05/10/2022

    Mới đây, Hội Đập lớn và Phát triển nguồn nước Việt Nam đã phối hợp tổ chức hội thảo khoa học “Các giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước cho đồng bằng sông Hồng” nhằm đề xuất một số giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.