• Bảo tồn, phát triển bản sắc văn hóa dân tộc thiểu số Lự

    16:28 | 22/10/2022

    Nhằm khôi phục, bảo tồn và phát triển bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc thiểu số, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) sẽ hỗ trợ bảo tồn và phát triển bản sắc văn hóa đồng bào dân tộc Lự sinh sống trên địa bàn tỉnh Lai Châu.