• Nuôi cá nước lạnh thu tiền tỷ

    16:10 | 18/03/2020

    Nuôi cá tầm cung ứng cho doanh nghiệp ở TP.HCM, mỗi năm, gia đình ông Huỳnh Ngọc Thu ở Lâm Đồng thu về hàng chục tỷ đồng.