• Khẩn trương lập quy hoạch vùng của các vùng kinh tế trọng điểm

    10:26 | 10/06/2020

    Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc lưu ý cần phải khẩn trương rà soát, hoàn thiện việc lập quy hoạch vùng của các vùng kinh tế trọng điểm, quy hoạch cấp tỉnh đối với các địa phương thuộc vùng kinh tế trọng điểm, bảo đảm khắc phục các vướng mắc hiện nay và phát huy các tiềm năng, thế mạnh của từng...