• Sẽ triển khai mô hình cảng xanh trên phạm vi toàn quốc từ năm 2030

    11:39 | 08/12/2020

    Theo Đề án phát triển cảng xanh tại Việt Nam đã được Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Công phê duyệt tại Quyết định 2027/QĐ-BGTVT, Bộ Giao thông vận tải sẽ phấn đấu áp dụng bắt buộc tiêu chí cảng xanh tại Việt Nam từ năm 2030.

  • Phát triển cảng biển theo hướng "cảng xanh"

    11:20 | 02/08/2018

    Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa yêu cầu Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu và áp dụng phát triển cảng biển theo hướng "cảng xanh" thân thiện môi trường để hạn chế ô nhiễm bởi hoạt động vận tải tàu biển, chất thải từ các cảng biển.