• Hưởng ứng Giờ Trái đất 2022: Cả nước đã tiết kiệm được 309.000 kWh

    14:59 | 27/03/2022

    Theo thông tin từ Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia, qua theo dõi số liệu về phụ tải tiêu thụ điện, sau 1 giờ tắt đèn biểu trưng hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất 2022 (từ 20g30p – 21g30p ngày 26/3), cả nước đã tiết kiệm được sản lượng điện là 309.000 kWh (tương đương số tiền khoảng 576,1...