• Thị trường nước sạch - Kênh hấp dẫn các nhà đầu tư

    15:55 | 07/10/2019

    Dự báo đến năm 2020, dân số đô thị Việt Nam đạt 44 triệu người, nhu cầu cấp nước sinh hoạt đô thị cũng tăng lên 9,4-9,6 triệu m3/ngày. Theo báo cáo tài chính của các doanh nghiệp (DN) ngành nước đang có biên lợi nhuận gộp khá hấp dẫn, ở mức trên dưới 30-40%. Chính vì vậy đây đang là thị trường hấp...