• EVN đề xuất 3 phương án đấu thầu dự án điện mặt trời

    14:30 | 12/02/2020

    Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa có văn bản gửi Bộ Công Thương đề xuất cơ chế đấu thầu cho các dự án điện mặt trời. Cụ thể, sau khi nghiên cứu và tham khảo cơ chế đấu thầu điện mặt trời của một số nước trên thế giới, EVN đề xuất 3 phương án.