• Bản tin năng lượng số 10/2023

    08:00 | 13/03/2023

    Tại hội thảo “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng Việt Nam giai đoạn 2016 - 2021: Thực trạng và giải pháp”, các chuyên gia, nhà khoa học đã chia sẻ nhiều đề xuất, kiến nghị nhằm xây dựng các cơ chế, chính sách đột phá để khuyến khích khai thác, sử dụng triệt để và hiệu quả...

  • Xây dựng các cơ chế đột phá để khuyến khích phát triển năng lượng tái tạo

    08:00 | 07/03/2023

    Tại hội thảo “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng Việt Nam giai đoạn 2016 - 2021: Thực trạng và giải pháp”, các chuyên gia, nhà khoa học đã chia sẻ nhiều đề xuất, kiến nghị nhằm xây dựng các cơ chế, chính sách đột phá để khuyến khích khai thác, sử dụng triệt để và hiệu quả...