• Ứng dụng công nghệ cao trong ngành công nghiệp năng lượng

    16:49 | 08/09/2021

    Hàng loạt ứng dụng công nghệ cao trong ngành công nghiệp năng lượng sẽ được chú trọng phát triển trong thời gian tới như: các hệ thống phát điện dùng thủy triều, sóng biển, địa nhiệt; hệ thống, thiết bị lưu trữ năng lượng tái tạo hiệu năng cao, dung lượng lớn; hệ thống công nghệ năng lượng...