• Thiết kế công trình xanh – xu hướng và nghệ thuật

    11:25 | 15/07/2021

    Những thiết kế sáng tạo cùng cuộc cách mạng xây dựng đô thị xanh trong những năm gần đây đã có những tác động nhất định cải tạo môi trường sống đô thị. Từ xu hướng phát triển mô hình công trình xanh, nhiều thiết kế độc đáo đã đưa không gian nhà ở trở thành những công trình nghệ thuật mãn nhãn.