• Đan Mạch ký thỏa thuận liên kết năng lượng gió với Đức và Bỉ

    22:19 | 23/11/2021

    Nhà điều hành lưới điện của Đan Mạch Energinet đã ký các thỏa thuận với Elia (ELI.BR) của Bỉ và 50Hertz của Đức nhằm đưa đất nước tiến gần hơn đến việc xây dựng hai tuyến đường biển nối các tuabin gió ngoài khơi với Đức và Bỉ để thúc đẩy dòng chảy của năng lượng xanh trong khu vực.