• Bình Định đấu giá hơn 250 lô đất

    10:49 | 23/08/2021

    UBND tỉnh Bình Định vừa có quyết định số 3443 về việc ban hành Tiêu chí đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án khu đất ở phía Nam đường trục khu kinh tế nối dài tại Km2+400, khu kinh tế Nhơn Hội.