• Phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm ngay từ cửa khẩu

    09:00 | 23/06/2022

    Mới đây, Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã có công văn về việc tăng cường công tác kiểm dịch y tế biên giới gửi Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế các tỉnh, thành phố; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật các tỉnh, thành phố có hoạt động kiểm dịch y tế.