• Phát triển bền vững đô thị Việt Nam tầm nhìn đến năm 2045

  08:00 | 22/03/2023

  Bộ Xây dựng mới đây đã ban hành kế hoạch về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

 • Quy hoạch và phát triển đô thị bền vững

  11:02 | 09/03/2023

  Ban Kinh tế Trung ương vừa phối hợp với Bộ Xây dựng và Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tổ chức hội thảo “Quy hoạch và phát triển đô thị bền vững”.

 • Xem xét, quyết định thành lập 15 đô thị mới

  11:00 | 14/02/2023

  Theo chương trình phiên họp thứ 20 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ngày 13/2, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của 10 tỉnh.

 • 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp để quản lý và phát triển bền vững đô thị

  08:00 | 31/01/2023

  Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng và các Bộ, ngành, địa phương trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình khẩn trương chủ động, tích cực thực hiện thiết thực, hiệu quả; trong đó tập trung 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp để quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị.

 • Đề xuất quy định một số nội dung về phát triển đô thị

  10:48 | 22/12/2022

  Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo Thông tư quy định một số nội dung về phát triển đô thị của Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

 • Thảo luận về việc quản lý và phát triển đô thị bền vững

  15:16 | 15/11/2022

  Triển khai Nghị quyết số 148/NQ-CP ngày 11/11/2022 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW và hướng tới Hội nghị đô thị toàn quốc năm 2022, Bộ Xây dựng sẽ phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương tổ chức 3 phiên hội thảo chuyên đề về quản lý, phát triển đô thị bền vững...