• Hà Nội chấm dứt hoạt động 33 dự án treo

    11:05 | 23/07/2019

    Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền cho biết đến nay đã có 33 dự án được rà soát và chấm dứt hoạt động. 6 dự án còn lại, liên ngành sau khi rà soát đã báo cáo thành phố cho phép điều chỉnh quy hoạch và tiếp tục triển khai với 1 dự án. Còn lại 5 dự án chưa được xử lý, trong đó có...