• Phát triển hệ thống giao thông thông minh

    11:32 | 01/11/2020

    Việc phát triển hệ thống giao thông thông minh được coi là trụ cột quan trọng trong quá trình xây dựng nên một đô thị thông minh.

  • Hà Nội xây dựng Trung tâm điều hành giao thông thông minh

    14:40 | 07/11/2019

    UBND TP Hà Nội cho biết từ nay tới năm 2020 sẽ tập trung cho công tác tổ chức giao thông khoa học; ứng dụng công nghệ trong công tác quản lý, giám sát, điều hành giao thông; xây dựng Trung tâm Điều hành giao thông thông minh tại khu liên cơ Võ Chí Công...