• Đồng Nai ưu tiên 5 đơn vị triển khai hệ sinh thái thông minh

    15:18 | 01/11/2019

    Tại Đồng Nai sẽ có 5 đơn vị được ưu tiên triển khai nhanh các tiện ích, hệ sinh thái đô thị thông minh là Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Giao thông - vận tải, Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai và TP.Biên Hòa. Ngoài ra, các sở, ngành, địa phương khác trong tỉnh cũng từng bước đầu tư hạ...