• Sớm vận hành sàn giao dịch tín chỉ carbon chính thức tại Việt Nam

    13:48 | 20/10/2023

    Hướng tới mục tiêu giảm phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 theo thỏa thuận chung tại Hội nghị các bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu lần thứ 26 (COP26), thị trường carbon đang dần hình thành ở các quốc gia. Đây là nơi để các quốc gia thừa hoặc thiếu quyền phát thải...