• Phát triển hệ thống pin lưu trữ năng lượng

    10:29 | 17/05/2022

    Hệ thống pin lưu trữ năng lượng cho phép tích hợp nhiều hơn năng lượng mặt trời, gió và các nguồn năng lượng phân tán, đồng thời tăng tính ổn định của lưới điện.