• Xử lý điểm khai thác cát lòng sông không phép

    15:34 | 22/04/2020

    Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão Hà Nội yêu cầu các hạt quản lý đê đóng trên địa bàn các quận, huyện, thị xã kiểm tra, lập biên bản đối với các chủ bến bãi tập kết, các điểm khai thác cát lòng sông không phép, sai phép; tổng hợp, báo cáo và kiến nghị xử lý theo quy định.