• Hợp tác đào tạo công nghệ an toàn và khai thác than

    15:52 | 10/05/2024

    Mới đây, lễ ký kết kế hoạch thực hiện thỏa thuận "Đào tạo công nghệ an toàn và khai thác than" năm tài khóa 2024 giữa Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) và Công ty CP than Kushiro (Nhật Bản) diễn ra tại Hà Nội.

  • Chuyển dịch công bằng cho các khu vực khai thác than

    14:06 | 07/06/2023

    Bộ công cụ Chuyển dịch công bằng cho các khu vực khai thác than là một tài liệu tổng quát, minh họa những thách thức và cơ hội của quá trình chuyển đổi bền vững.