• Thanh Hóa sắp có thêm khu công nghiệp 330 ha

    14:40 | 25/04/2022

    UBND tỉnh Thanh Hóa vừa phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu công nghiệp Tượng Lĩnh, huyện Nông Cống có diện tích 330 ha. Đây sẽ là khu công nghiệp đa ngành trong đó ưu tiên khai thác phát triển công nghiệp sạch, công nghệ cao, công nghiệp chế biến nông lâm sản.